Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

FAQs

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους.

Οι απαντήσεις δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθυνεστε στα γραφεία του Κέντρου «ΑΛΜΑ» τα οποία βρίσκονται στην οδό Πρεσπών 16, στα τηλέφωνα 2385 502790 / 2385 503790 ή να μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@almaflo.gr

Πώς
Είμαι
Έχω
Για
Δεν
Εμφανίζομαι
Πρέπει
Ο
Πότε
Συμπληρώνω
Υπέβαλα
Υπέβαλα
Πώς
Έχω
Υπέβαλα
Εφόσον
Εφόσον

Δεν έχετε δικαιώματα να δείτε τη βάση βιογραφικών του Άλμα Φλώρινας ;

Για την προβολή , δημιουργία και επεξεργασία των βιογραφικών , θα πρέπει να εγγραφείτε. Τα βιογραφικά σας δεν θα είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένους  χρήστες.Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα είναι προσβάσιμα μόνο από το Άλμα Φλώρινας.

Μετά την εγγραφή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του συστήματος για να σας δώσει τα απαραίτητα δικαιώματα.Η ενεργοποίηση γίνεται μέσα σε 48 ώρες από την αίτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@almaflo.gr , αλλιώς καλέστε μας στο Τ : (+30) 2385.50.27.90.

Τα δικαιώματα αυτά δίνονται μετά από έλεγχο Α.Φ.Μ και ταυτοποίηση.

Η υπηρεσία αυτή είναι ΔΩΡΕΑΝ.