Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

FAQs

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους.

Οι απαντήσεις δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθυνεστε στα γραφεία του Κέντρου «ΑΛΜΑ» τα οποία βρίσκονται στην οδό Πρεσπών 16, στα τηλέφωνα 2385 502790 / 2385 503790 ή να μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@almaflo.gr

Πώς υποβάλλω αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»; Χρειάζεται να εγγραφώ κάπου;
Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού αλλά δεν έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στην ομάδα «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ»;
Έχω απολυτήριο Γυμνασίου. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Για τη συμπλήρωση του κριτηρίου «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)», ποιό ποσό από τον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014. Τι εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;
Εμφανίζομαι ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Το εισόδημά μου είναι μηδενικό. Πως πρέπει να συμπληρώσω το κριτήριο του εισοδήματος της αίτησης;
Πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Ποιό ποσό είναι αυτό στο εκκαθαριστικό σημείωμα;
Ο χρόνος υποβολής της αίτησης επηρεάζει τον χρόνο υπολογισμού του διαστήματος ανεργίας ή την βαθμολογική κατάταξη της αίτησής μου σε περίπτωση ισοβαθμίας;
Πότε επιλέγω «ΝΑΙ» και πότε «ΟΧΙ» στο κριτήριο «Έχετε ενταχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας;» της αίτησης;
Συμπληρώνω όλα τα στοιχεία της αίτησης και όταν την υποβάλλω εμφανίζεται μήνυμα ότι η ημερομηνία γέννησής μου είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;
Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δήλωσα λάθος «Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμώ να καταρτιστώ». Μπορώ να διορθώσω την επιλογή μου;
Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι συμπλήρωσα λάθος το κριτήριο «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)». Μπορώ να το διορθώσω;
Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αίτηση που υπέβαλα ήταν επιτυχής;
Έχω υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη δράση. Μπορώ να την ακυρώσω;
Υπέβαλα με επιτυχία την αίτηση συμμετοχής στη δράση. Θα μου στείλετε κάποιο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση που σας δήλωσα;
Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, μπορώ να κάνω τη θεωρητική κατάρτιση του προγράμματος σε μία Περιφερειακή Ενότητα και την πρακτική άσκηση σε άλλη;
Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, πρέπει να πραγματοποιήσω τη θεωρητική κατάρτιση και/ή την πρακτική άσκηση του προγράμματος στην έδρα της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που εξέδωσε την κάρτα ανεργίας;

Δεν έχετε δικαιώματα να δείτε τη βάση βιογραφικών του Άλμα Φλώρινας ;

Για την προβολή , δημιουργία και επεξεργασία των βιογραφικών , θα πρέπει να εγγραφείτε. Τα βιογραφικά σας δεν θα είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένους  χρήστες.Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα είναι προσβάσιμα μόνο από το Άλμα Φλώρινας.

Μετά την εγγραφή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του συστήματος για να σας δώσει τα απαραίτητα δικαιώματα.Η ενεργοποίηση γίνεται μέσα σε 48 ώρες από την αίτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@almaflo.gr , αλλιώς καλέστε μας στο Τ : (+30) 2385.50.27.90.

Τα δικαιώματα αυτά δίνονται μετά από έλεγχο Α.Φ.Μ και ταυτοποίηση.

Η υπηρεσία αυτή είναι ΔΩΡΕΑΝ.