Το  «ΑΛΜΑ» Κέντρο δια βίου μάθησης, είναι ένας σύγχρονος και ιδιαίτερα δυναμικός Οργανισμός, ο οποίος εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Επαγγελματική Κατάρτιση και στη Συμβουλευτική.

Συστάθηκε το 2014 και πιστοποιήθηκε ως Κέντρο δια βίου μάθησης  επιπέδου 2 με έδρα τη Φλώρινα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)». Ο «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» αποτελεί κρατικό φορέα ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών με όρους που είναι ενδεδειγμένοι και απαιτητοί τόσο από το δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο αριθμός μητρώου πιστοποίησης είναι 2000105.

Έχει
Φιλοσοφία
Υποδομή
Ανθρώπινο
Διαθέτουμε