Προθεσμία μιας εβδομάδας έχουν οι άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», καθώς η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων «κλείνει» τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου 2014.

Ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.000 άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 9.000 άνεργους απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πιο συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι ωφελούμενοι θα είναι 72 νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 216 νέοι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο του Προγράμματος
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί:
Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών, η διάρκεια της οποίας στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 380 ωρών, η διάρκεια της οποίας στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Μοριοδότηση
Η επιλογή και η εγγραφή των ανέργων στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτους 2014). Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
  • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις.
  • Για την ομάδα των αποφοίτων Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βαθμολογείται και το Εκπαιδευτικό Επίπεδο των ωφελουμένων.

Διαδικασία
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει των κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα της δράσης ανέρχεται σε 2.410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε 2.240 ευρώ για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2385 502790 ή συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Αίτηση