Προθεσμία μιας εβδομάδας έχουν οι άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 έως 29 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», καθώς η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων «κλείνει» τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 12.000 άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 18.000 άνεργους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πιο συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι ωφελούμενοι θα είναι 360 νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 540 νέοι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο του Προγράμματος
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450 ωρών, η διάρκεια της οποίας στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Μοριοδότηση
Η επιλογή και η εγγραφή των ανέργων στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτους 2014). Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
  • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις.

Διαδικασία
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει των κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα της δράσης ανέρχεται σε 2.550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε 2.280 ευρώ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προτεινόμενα Προγράμματα από το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΑΛΜΑ»
Κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο για να δείτε το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και τις θέσεις πρακτικής άσκησης

Για Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ Ηλικίας 25-29 Ετών

Για Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & ΙΕΚ Ηλικίας 25 – 29 Ετών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2385 502790 ή συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Αίτηση