Για τον ΑΣΕΠ, για το Δημόσιο, για την Κοινωφελή Εργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ζητείται πλέον πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» συνεργάζεται με το φορέα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής KeyCERT και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης  που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών, πληροφορίας και επικοινωνίας.
Οι εξετάσεις θα διεξάγονται μια φορά το μήνα στη δομή του Κέντρου.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής, καλέστε στο τηλ. 2385502790 ή εναλλακτικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Αίτηση

Πληροφορίες

Περισσότερες