Οδηγός Προετοιμασίας Ανέργου – Πως να βρω δουλειά

Στόχος του Οδηγού

  • Να κατανοήσετε τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της καριέρας.
  • Να εντοπίσετε τα προσωπικά χαρακτηριστικά ικανότητες & γνώσεις σας.
  • Να σκεφτείτε με ένα δομημένο τρόπο τους επαγγελματικούς σας στόχους.
  • Να ενισχύσετε τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας.

– διερεύνηση ευκαιριών στην αγορά εργασίας
– ετοιμασία βιογραφικού και επιστολών
– ετοιμασία συνέντευξης με μελλοντικούς εργοδότες
– επιλογή αγγελιών

  • Να δημιουργήσετε το προσωπικό σας σχέδιο δράσης αναζήτησης εργασίας

Επιλέξτε από τις ακόλουθες ενότητες για περισσότερες πληροφορίες

Η

Βήμα

Υπόδειγμα

Υπόδειγμα

Υπόδειγμα

Οι

Βήμα

Δίκτυο

Βήμα
Πως
Κατευθύνσεις
Υπόδειγμα
Συμπληρωμένο

Δομή
Υπόδειγμα

Υπόδειγμα
Προετοιμασία
Χρήσιμες
Συνήθης

Τα
Αγγελίες
Χρήσιμες
ΕΡΓΑΣΙΑ
Πως
Εργασιακά

Βιβλιογραφία:

  • Anpe France 2005
  • Conductihg better job interviews, PF, 1977
  • Readymade CVs, Williams, L, 1966
  • ΟΑΕΔ: προετοιμαστείτε για την εργασιακή ένταξη
  • Hay Croup: Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας