Οδηγός Προετοιμασίας Ανέργου – Πως να βρω δουλειά

Στόχος του Οδηγού

  • Να κατανοήσετε τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της καριέρας.
  • Να εντοπίσετε τα προσωπικά χαρακτηριστικά ικανότητες & γνώσεις σας.
  • Να σκεφτείτε με ένα δομημένο τρόπο τους επαγγελματικούς σας στόχους.
  • Να ενισχύσετε τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας.

– διερεύνηση ευκαιριών στην αγορά εργασίας
– ετοιμασία βιογραφικού και επιστολών
– ετοιμασία συνέντευξης με μελλοντικούς εργοδότες
– επιλογή αγγελιών

  • Να δημιουργήσετε το προσωπικό σας σχέδιο δράσης αναζήτησης εργασίας

Επιλέξτε από τις ακόλουθες ενότητες για περισσότερες πληροφορίες

Η σημερινή / παρούσα κατάσταση

Βήμα 1ο Προσωπικά χαρακτηριστικά οι ικανότητες & οι γνώσεις

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Υπόδειγμα 3

Οι τρείς σημαντικές ενέργειες

Βήμα 2ο Πως θα αναζητήσω εργασία

Δίκτυο επαφών

Βήμα 3ο Το σχέδιο δράσης
Πως θα ετοιμάσω το βιογραφικό μου
Κατευθύνσεις για την ετοιμασία του βιογραφικού
Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
Συμπληρωμένο υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

Δομή συνοδευτικών επιστολών
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής 1

Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής 2
Προετοιμασία για την συνέντευξη
Χρήσιμες συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη
Συνήθης ερωτήσεις συνέντευξης

Τα ποιο σημαντικά 10 λάθη της συνέντευξης
Αγγελίες
Χρήσιμες συμβουλές επιτυχίας
ΕΡΓΑΣΙΑ Οι πρώτες μέρες στην εργασία μου
Πως παραιτούμαι
Εργασιακά δικαιώματα

Βιβλιογραφία:

  • Anpe France 2005
  • Conductihg better job interviews, PF, 1977
  • Readymade CVs, Williams, L, 1966
  • ΟΑΕΔ: προετοιμαστείτε για την εργασιακή ένταξη
  • Hay Croup: Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας