Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζει δύο λειτουργίες:

Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση σχετικά με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» πατήστε εδώ

Προκειμένου να συμμετέχετε στις ανωτέρω διαδικασίες απαιτείται:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτών για τις εξετάσεις, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΑΛΜΑ» πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Το πρόγραμμα προβλέπει 7 εκπαιδευτικές συναντήσεις. Τα σεμινάρια έχουν δομηθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος

Θεματικές ενότητες

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2385 502790 ή στείλτε μας e-mail στο info@almaflo.gr.