Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η

Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση σχετικά με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» πατήστε εδώ

Προκειμένου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτών για τις εξετάσεις, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΑΛΜΑ» πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Το πρόγραμμα προβλέπει 7 εκπαιδευτικές συναντήσεις. Τα σεμινάρια έχουν δομηθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Σε

Σκοπός

Θεματικές

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2385 502790 ή στείλτε μας e-mail στο info@almaflo.gr.