Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» συμμετέχει στο πρόγραμμα voucher ηλικίας 25 έως 29 του Υπουργείου Εργασίας για 38.000 θέσεις εργασίας για προσλήψεις και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  στον ιδιωτικό τομέα.

Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, απόφοιτοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ / δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεννηθέντες από 1/1/1985 έως 31/12/1989.

Το

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους άνεργους να δηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμα του νέου Voucher ηλικίας 25 έως 29.

Επίσης καλούμε και όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να δηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα προγράμματα του νέου Voucher ηλικίας 25 έως 29.

Οφέλη
 

 Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι και επιχειρήσεις για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» και στο τηλέφωνο 2385 502790.

Αίτηση
Επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε για πρακτική άσκηση