ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΟΥ Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΑΛΜΑ»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια για ανέργους από έμπειρα στελέχη του χώρου της Αγοράς Εργασίας.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Δομή του Κέντρου «ΑΛΜΑ» από τις 18.00 μ.μ μέχρι τις 21.00 μ.μ.

Στόχος των σεμιναρίων είναι να προσφέρει ενημέρωση και υποστήριξη σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη:

  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος.
  • Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής.
  • Συστατική επιστολή.
  • Αίτηση για εργασία.
  • Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων από 28/7/2014 μέχρι και 06/08/2014

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) – Ελεύθερη Είσοδος.

 

Πληροφορίες:

Στο ΑΛΜΑ, Πρεσπών 16

 τηλ: 2385 502790 / Fax: 2385 502791

www.almaflo.gr / e-mail: info@almaflo.gr