Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας ανά Επάγγελμα

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να απολαύσετε όλα τα προνόμια μέλους του Κέντρου «ΑΛΜΑ», συμπεριλαμβανομένου εργαλείων διαχείρισης αναζήτησης θέσεων εργασίας από τη βάση μας πατήστε εδώ.

Συμπληρώστε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό έντυπο «Αίτηση συμμετοχής» κι εμείς θα μεριμνήσουμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για ευκαιρίες νέας απασχόλησης.

Εφ’ όσον κάποιες από τις θέσεις της βάσης δεδομένων του Κέντρου «ΑΛΜΑ» σας ενδιαφέρει και πιστεύετε πως το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της θέσης, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα  με επισύναψη σε μορφή αρχείου .doc ή .pdf αναγράφοντας τον τίτλο των θέσεων ή τον κωδικό των θέσεων.

Για να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά, παρακαλούμε μεταβείτε στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ CV ή πατήστε εδώ

Μετά την καταχώρηση των βιογραφικών σημειωμάτων στη βάση δεδομένων, οι εταιρείες που ενδιαφέρονται επικοινωνούν με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.

  • Εσείς επιλέγετε με φίλτρο τις καινούργιες θέσεις εργασίας που θέλετε να δείτε (π.χ. ενός μήνα, τριών μηνών, ενός έτους κ.λπ).

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνουμε για κάθε θέση εργασίας, οι εταιρείες που ενδιαφέρονται επικοινωνούν με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.

Εναλλακτικά
Επιπλέον
Δείτε