Το «Κ.Δ.Β.Μ. ΑΛΜΑ.» αντιλαμβάνοντες τη δυναμική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο, προχώρησε στην οργάνωση και λειτουργία ενός Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεωνσε θέσεις εργασίας και στην καταγραφή της ανεργίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση  αναδεικνύει:

  • Τις σημαντικότερες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη τομέων της οικονομίας.
  • Τις ανάγκες σε εκπαίδευση προσωπικού
  • Την ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού και τους ρυθμούς μεταβολής του τα τελευταία έτη.
  • Τα επίπεδα της ανεργίας.
  • Τον οικονομικό χάρτη δραστηριοτήτων της περιοχής.

Με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικότερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης.