Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να απολαύσετε όλα τα προνόμια μέλους του κέντρου «ΑΛΜΑ» συμπεριλαμβανομένου εργαλείων αναζήτησης βιογραφικών από τη βάση μας συμπληρώστε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό έντυπο «Αίτηση συμμετοχής».

Εφ’ όσον κάποια από τα βιογραφικά της βάσης δεδομένων του Κέντρου «ΑΛΜΑ» με βάση τις σπουδές, την προϋπηρεσία, την περιοχή, τις  ξένες γλώσσες, τις γνώσεις πληροφορικής και Η/Υ, το φύλο, την ηλικία κ.ά., σας ενδιαφέρει και πιστεύετε πως το επαγγελματικό τους  προφίλ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της θέσης, μπορείτε να τα αναζητήσετε μεταβαίνοντας στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ βιογραφικών ή πατήστε εδώ.

  • Εσείς επιλέγετε με φίλτρο τα καινούργια βιογραφικά που θέλετε να δείτε (ενός μήνα, τριών μηνών, ενός έτους κ.λπ.).

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται επικοινωνούν με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.

Εναλλακτικά
Επιπλέον
Αίτηση