Το Κ.Δ.Β.Μ. «ΑΛΜΑ»,έχει δημιουργήσει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και αποτελεί εργαλείο για  το σύνολο των ανέργων της περιοχής με τις επιχειρήσεις –μελλοντικούς εργοδότες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

anergoi Εργοδότες
Υποβάλλετε το βιογραφικό σας  Καταχωρήστε θέσεις εργασίας
 Αναζητήστε θέσεις εργασίας   Αναζητήστε βιογραφικά