Μαζί στην εκκίνηση!

Το «ΑΛΜΑ» παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε άτομα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη επιχειρηματικά, με ζητούμενο τον ανασχεδιασμό ή την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Ο πρωταρχικός και γενικός σκοπός της συμβουλευτικής είναι η παροχή βοήθειας που θα παρέχει την δυνατότητα στους υποψήφιους επιχειρηματίες να εισέλθουν με αξιώσεις στην αγορά εργασίας εφοδιάζοντας τους με ειδικές γνώσεις.

Στους ενεργούς επιχειρηματίες προσφέρεται στήριξη ώστε:

  • Να κάνουν συμβουλευτική σε θέματα αιχμής για επιχειρηματίες (ενδεικτικά αναφέρονται: διαφήμιση, κοστολόγηση, ανάπτυξη πελατολογίου).
  • Να εντοπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα στην ίδρυση  οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης.
  • Να δρομολογήσουν σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησης.
  • Να ενημερωθούν για δυνατότητες χρηματοδότησης.
Μεθοδολογία
Πώς
Πληροφορίες
Αίτηση
Χρήσιμοι