Σχεδιάζοντας σήμερα, το αύριο……

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχεται από  το Κέντρο δια βίου μάθησης «ΑΛΜΑ» απευθύνεται σε  νέους/νέες μαθητές/τριες ηλικίας 15 ετών και άνω που θέλουν να επιλέξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Βασικός σκοπός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι να βοηθηθεί ο νέος να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

Μεθοδολογία και μέσα υλοποίησης του επαγγελματικού προσανατολισμού
Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Πληροφορίες
Αίτηση συμμετοχής on line
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι