Προετοιμάσου για την επιτυχία!

Το jobclub είναι μια ομάδα ατόμων που αναζητούν εργασία. Απευθύνεται σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.

Εφαρμόζεται σε ομάδα και υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, όπου ο/η άνεργος/η ακολουθεί ένα έντονα δομημένο πρόγραμμα «πλήρους απασχόλησης».

Ακολουθεί 3 δυναμικά στάδια ανάπτυξης:

Αρχικό
Στάδιο
Ποιοτικά
Μεθοδολογία-Εργαλεία
Πληροφορίες
Αν
Χρήσιμοι