Η δυναμική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, σε μικρές επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Το «ΑΛΜΑ», αξιοποιεί σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών το ποσό του ΛΑΕΚ που καταβάλλεται από μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων), παρέχοντας επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 απευθύνονται σε:

  • εργαζόμενους των επιχειρήσεων-μελών των Συλλόγων
  • εργαζόμενους των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • εργαζόμενους των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • εργαζόμενους το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).
Οροι
Βεβαίωση
Πώς
Πληροφορίες
Δικαιολογητικά
Αίτηση
Χρήσιμοι