Το “ΑΛΜΑ” παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το «ΑΛΜΑ» σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έναν φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα για θέματα ασφαλείας, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ειδικότητες προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
Θεματολογία εκπαιδευτικού προγράμματος ασφαλείας
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Πληροφορίες

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:
Αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά από τις υπηρεσίες παραλαβής τους:
Αίτηση συμμετοχής εργαζομένων και νεοεισερχομένων online
Αίτηση συμμετοχής εργοδότη online
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι