Το “ΑΛΜΑ” θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, διάρκειας 100 ωρών θεωρητικής κατάρτισης έκαστο.

Το “ΑΛΜΑ” πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «Επιταγής Κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι νέες τεχνολογίες καθώς και οι εφαρμογές και τα συστήματα παραγωγής που βασίζονται σε αυτές, δημιουργούν απαιτήσεις σε νέες δεξιότητες προκειμένου να αναπτύξουν, να ενεργοποιήσουν και να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό και το λογισμικό και να κάνουν βέλτιστη χρήση των εφαρμογών τους.

Μέσα

Πώς
Εναλλακτικά
Επιπλέον
Πληροφορίες
Προσόντα
Δικαιολογητικά

Αίτηση