Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το “ΑΛΜΑ” θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σε όλα τα θεματικά αντικείμενα σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, με στόχο τη μέγιστη απορροφητικότητα.

Είσαι άνεργος ; Έχουμε θέσεις πρακτικής για σένα !

Εκπαιδεύεστε! Εργάζεστε! Πληρώνεστε!

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το “ΑΛΜΑ” θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στα  παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

1. Αγροτικά
2. Οικονομία – Διοίκηση
3. Παιδαγωγικά
4. Περιβάλλον
5. Ενέργεια
6. Μεταποίηση – Εμπόριο
7. Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
8. Τεχνικά – Μεταφορές
9. Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική φροντίδα

Το πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για άνεργους 18 έως 29 ετών”, στοχεύει στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Στοιχεία του προγράμματος, των επιχειρήσεων και θέσεων πρακτικής αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Τίτλος προγράμματος Ομάδα Δικαιούχων Συνεργαζόμενη Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης Αρ. Απασχολουμένων Θέσεις Πρακτικής

Για να δείτε τις συμβάσεις με τις επιχειρήσεις πατήστε το όνομα της κάθε μιας παρακάτω:

  • …….
  • ……..

Πώς
Δικαιολογητικά
Αίτηση
Αίτηση
Χρήσιμοι