Νέο Voucher για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

 

Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο  πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης διάρκειας 260 ωρών  και επιδότηση 1471 ευρώ  για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

-Εναλλαγή κατάρτισης και Πρακτική άσκησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών καθώς και εξωστρέφειας και διεθνούς εμπορίου.

-Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

-Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Υποχρεωτικής /Δευτεροβάθμιας /Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κε.Δι.Βι.Μ2 «ΑΛΜΑ»

Πρεσπών 16, τηλ: 2385502790 και 2385503790.