Στο τέλος του Ιανουαρίου αναμένεται το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, που θα αφορά 26.000 ανέργους τουριστικών ειδικοτήτων, τεχνίτες, επιχειρηματικά στελέχη αλλά και υπαλλήλους πληροφορικής.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης Voucher 29-64, απευθύνεται σε  ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών. Ο κάθε άνεργος θα λαμβάνει – μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή – 5.500 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 Το πρόγραμμα θα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

1) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης (σε 43 ειδικότητες) και Συμβουλευτικής καθοδήγησης με βάση το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ανέργων, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους, διάρκειας 130 ωρών.

2) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις 8 κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ενέργεια, Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών, logistics κλπ.

3) Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

4) Εγγυημένη απασχόληση για χρονικό διάστημα 6 μηνών για όλους τους ωφελούμενους.

 

Διαδικασία και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κάθε ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί να ενημερωθεί για τη δράση, μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία του Κε.Δι.Βι.Μ.2 «ΑΛΜΑ», στην οδό Πρεσπών 16 ή να τηλεφωνήσει στο 2385502790 και 2385503790.