Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους από 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Δείτε εδώ με τον κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ., εάν έχετε επιλεγεί στο πρόγραμμα.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 ανέργους νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

  • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»: 2.458 ευρώ.
  • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»: 2.248 ευρώ.

Ενημερωθείτε άμεσα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» για τις επιχειρήσεις με προοπτική που εξασφαλίσαμε και επιλέξτε έγκαιρα τη θέση που είναι ανάλογη με τα προσόντα και τις επιθυμίες σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2385502790 & 2385503790 ή με e-mail στο info@almaflo.gr