Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους από 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ξεκίνησε από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 00:00.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 ανέργους νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

  • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»: 2.458 ευρώ.
  • Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»: 2.248 ευρώ.

Σημαντικές Διευκρινίσεις:

  1. Η χρονική σειρά προτεραιότητας δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ενώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα στοιχεία που θα δηλωθούν γιατί δε θα μπορούν αργότερα να διορθωθούν.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι ηλικίας 18-29 ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών τους.

Δείτε όλοι την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

Θα σας συνιστούσαμε προτού υποβάλετε την αίτησή σας να ενημερωθείτε σωστά από κάποιον εργασιακό μας σύμβουλο στα γραφεία μας, επί της οδού Πρεσπών 16.
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2385502790 & 2385503790 ή με e-mail στο info@almaflo.gr

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Α.

Β.