Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με νέους ωφελούμενους που δικαιούνται την επιταγή κατάρτισης voucher στη θέση των διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουμένων των δράσεων «Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» και «Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».
Δείτε στα παρακάτω link με τον κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ., τον Αριθμό της Κάρτας Ανεργίας ή το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας εάν έχετε επιλεγεί στο πρόγραμμα.

Εάν είστε Νέοι από 18 έως 24 ετών απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, πατήστε εδώ.

Εάν είστε Νέοι από 18 έως 24 ετών απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Εάν είστε Νέοι από 25 έως 29 ετών απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, πατήστε εδώ.

Εάν είστε Νέοι από 25 έως 29 ετών απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Ενημερωθείτε άμεσα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» για τις επιχειρήσεις με προοπτική που εξασφαλίσαμε και επιλέξτε έγκαιρα τη θέση που είναι ανάλογη με τα προσόντα και τις επιθυμίες σας.
Δείτε εδώ τις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης.
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2385502790 & 2385503790 ή με e-mail στο info@almaflo.gr