Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ», στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει το πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών».

Ένας από τους σκοπούς του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Το

Οι

Ιδιαίτερη

Χρονική Διάρκεια Σεμιναρίου: 52 ώρες.
Τόπος Υλοποίησης: Πρεσπών 16, Φλώρινα.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
2385 502790 & 2385 503790 ή στείλτε μας e-mail στο info@almaflo.gr.