Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» ξεκινά άμεσα τμήματα κατάρτισης για τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου για Νέους από 18 έως 24 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» και «Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».
Αν είστε στον πίνακα επιτυχόντων των παραπάνω δύο προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε άμεσα για το πρόγραμμα, τις θεματικές ενότητες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2385 502790.
(Ώρες: 9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00).