Νέες πληροφορίες για τα προγράμματα voucher 2014

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας, αναμένεται να προκηρυχτούν το επόμενο διάστημα νέα επιδοτούμενα προγράμματα voucher ανέργων 2014 όλων των κλάδων και ειδικοτήτων (Νέων Ανέργων έως 29 ετών, Ανέργων 30-66 ετών, Security κ.λπ.)

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ανταπόκριση των ανέργων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, διασφαλίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία με την πρακτική άσκηση.

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Voucher υλοποιείται μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει:

· Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

·  Πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών, σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους με επιδότηση της απασχόλησης.

Το «ΑΛΜΑ» έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, με στόχο τη μέγιστη απορροφητικότητα.

Τα ΝΕΑ προγράμματα Voucher θα υλοποιηθούν στις δομές του φορέα μας, οδός Πρεσπών 16.

Όνοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Πτυχίο

Εκπ. Επίπεδο
 ΙΕΚ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ειδικότητα

Πόλη (απαραίτητο)

Διεύθυνση (Απαραίτητο)

Τ.Κ

Έχετε παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα Voucher ;

 Όχι Ναι

 

Πληροφορίες – Συμπλήρωση αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες ή για τη συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κέντρου τα οποία βρίσκονται στην οδό Πρεσπών 16, στο τηλέφωνο 2385 502790 ή να μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@almaflo.gr