ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SUPER MARKET – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης