Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΑΛΜΑ» ξεκινά άμεσα τμήμα κατάρτισης για το πρόγραμμα «Κατάρτιση Ανέργων σε Θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα την επιταγή κατάρτισης παρακαλούνται να προσέλθουν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΑΛΜΑ», προκειμένου να μη χάσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους κι απορριφθούν από το Μητρώο Ωφελουμένων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2385 502790.
(Ώρες: 9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00).

shmata_ygeias