Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο «ΑΛΜΑ»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ», στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και […]

Εκπαίδευση αγροτών για Πιστοποίηση Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Β’ […]

Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής

Για τον ΑΣΕΠ, για το Δημόσιο, για την Κοινωφελή […]

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και […]

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη […]

«Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων»
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης […]

Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το “ΑΛΜΑ” παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). […]