Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη […]

«Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων»
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης […]

ΛΑΕΚ 1-25 Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις.

Η δυναμική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη […]

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης επιβάλει τη συνεχή […]

Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το “ΑΛΜΑ” παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). […]