Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

Κατάρτιση και πιστοποίηση Η/Υ – Βασικές δεξιότητες

Το “ΑΛΜΑ” θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων […]

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας […]

Νέα – Ανακοινώσεις Επιχειρηματικότητας

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να απολαύσετε όλα τα […]

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας του Τουρισμού για άνεργους έως 29 ετών

Το “ΑΛΜΑ”, στο πλαίσιο της  πρόσκλησης “Επιταγή εισόδου στην […]

Επαγγέλματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας Ανα Επαγγέλματα

Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας ανά Επάγγελμα
Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για […]

Αναζήτηση Βιογραφικών Με Κριτήρια

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να απολαύσετε όλα τα […]