Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε θέσεις εργασίας

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε θέσεις […]

Μηχανισμός Διάγνωσης αναγκών επιχειρήσεων σε θέσεις εργασίας & καταγραφής της ανεργίας

Το «Κ.Δ.Β.Μ. ΑΛΜΑ.» αντιλαμβάνοντες τη δυναμική των αλλαγών στον […]

Έλα να βρούμε μαζί τη θέση σου στην αγορά εργασίας!

Το Κ.Δ.Β.Μ. «ΑΛΜΑ»,έχει δημιουργήσει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Σύζευξης Προσφοράς και […]

Συμβουλευτική Διαχείρισης Καριέρας

Έλα να βρούμε μαζί το επάγγελμα που σου ταιριάζει!
Η […]

Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

Μαζί στην εκκίνηση!
Το «ΑΛΜΑ» παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε άτομα […]

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχεδιάζοντας σήμερα, το αύριο……
Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού που […]

JOBCLUB

Προετοιμάσου για την επιτυχία!
Το jobclub είναι μια ομάδα ατόμων […]

ΛΑΕΚ 1-25 Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις.

Η δυναμική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη […]

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης επιβάλει τη συνεχή […]

Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το “ΑΛΜΑ” παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). […]