Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έλα να βρούμε μαζί τη θέση σου στην αγορά εργασίας!

Το Κ.Δ.Β.Μ. «ΑΛΜΑ»,έχει δημιουργήσει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Σύζευξης Προσφοράς και […]

Νέα – Ανακοινώσεις Επιχειρηματικότητας

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να απολαύσετε όλα τα […]

Επαγγέλματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας Ανα Επαγγέλματα

Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας ανά Επάγγελμα
Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για […]

Αναζήτηση Βιογραφικών Με Κριτήρια

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να απολαύσετε όλα τα […]