Τ : (+30) 2385.50.27.90 | info@almaflo.gr |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τίτλοι Προγραμμάτων Voucher 25 – 29 για αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ /ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης & ΙΕΚ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής […]

Τίτλοι Προγραμμάτων Voucher 18 – 24 για αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής […]

Τίτλοι Προγραμμάτων Voucher 18 – 24 για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & ΙΕΚ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής […]

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης
Επέλεξε αυτό που σου ταιριάζει σε συνεργασία […]

Ξεκινά το Τμήμα Voucher Υγείας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΑΛΜΑ»

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΑΛΜΑ» ξεκινά άμεσα τμήμα κατάρτισης για […]

Ξεκινά το Τμήμα Voucher Υγείας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΑΛΜΑ»

Αν είστε στον πίνακα επιτυχόντων του Προγράμματος «Κατάρτιση Ανέργων […]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Voucher Υγείας

Ανακοινώθηκε το μητρώο με τίτλο «Μητρώο – Πίνακας αξιολόγησης […]

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Voucher 18 έως 24 ετών

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από […]

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Voucher 25 έως 29 ετών

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από […]

Έως και 20 Σεπτεμβρίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για το Voucher Νέων από 18 έως 24 Ετών

Προθεσμία μιας εβδομάδας έχουν οι άνεργοι νέοι ηλικίας από […]