Είσαι Άνεργος / Εργαζόμενος; Είστε Επιχειρηματίας;

”Καλώς

”Κύρια

Το Κέντρο «ΑΛΜΑ» Κέντρο δια βίου μάθησης,στα πλαίσια της προσπάθειας της να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προώθησης των ανέργων- εκπαιδευόμενων στην απασχόληση, αλλά και για να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης της αγοράς και ζήτησης εργασίας έχει δημιουργήσει μια online βάσης δεδομένων, μέσα στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρήσουν τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης και οι εκπαιδευόμενοι να καταχωρίζουν ένα μικρό βιογραφικό όπως και όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και οι επιχειρήσεις να επιλέγουν άτομα από τους αποφοίτους μας, με λίστα καταλληλότητας αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κάλυψη της προσφερόμενης θέσης εργασίας.

Πάρε σήμερα την εξειδίκευση του αύριο! Βρες όλες τις Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες! Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που σχεδιάζει και υλοποιεί το «ΑΛΜΑ», στοχεύουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την επαγγελματική τους επανένταξη.

Επιχειρηματίες: επενδύστε ανταποδοτικά στους εργαζόμενους σας! Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που σχεδιάζει και υλοποιεί το «ΑΛΜΑ», στοχεύουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την επαγγελματική τους επανένταξη.

Κοινός στόχος: η ανάπτυξη της δική σου σταδιοδρομίας! Βασικό πεδίο προτεραιότητας για το ΑΛΜΑ αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων, εργαζομένων και τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.